Το έγγραφο του Magic "Ο ρόλος του judge σε διοργανώσεις Κοινού Επιπέδου" έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοσή του, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2014, στον ιστότοπο DCIrules.org και να το κατεβάσετε εδώ.

Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο της Kim Warren στη σελίδα των Διοργανώσεων Κοινού Επιπέδου πατώντας εδώ.

Μετάφραση: Ηλίας Χουντάλας (L2 Judge, Eastern Europe)